•  
 •  

Wat kunnen wij voor u betekenen?

De kortste weg naar uw ISO 9001 en AEO-certificaat

U bent ervan overtuigd dat een kwaliteitscertificaat uw bedrijf vooruithelpt? Maar mist u de tijd of de medewerkers om hier werk van te maken? Reken dan op de expertise van Extended.

De normen en vereisten om een ISO- en AEO-kwaliteitscertificaat in te voeren, zijn vaak omslachtig en voor buitenstaanders niet erg duidelijk. Bovendien interpreteren de certificatie-instituten de richtlijnen op een eigen manier. Kortom, alleen al het uitzoeken hoe je een kwaliteitssysteem moet implementeren, kost heel wat tijd.

Dankzij onze ervaring en knowhow kunnen we snel een kwaliteitssysteem voor u opzetten, en dat tegen een fractie van de kosten die u er in eigen beheer aan zou besteden.

Methode

Voor de invoering van kwaliteitssystemen volgens we deze stappen:

 • Uitschrijven bestaande interne procedures.
 • Bestaande procedures toetsen aan de gestelde kwaliteitsvereisten.
 • Rapport opstellen met aanbevelingen en lacunes tussen de realiteit en de vereisten (of ‘kloofanalyse’).
 • Opzetten van ontbrekende procedures en wegwerken van de lacunes.
 • Opmaken dossier certificering: ISO 9001 of AEO.
 • Opvolging van het kwaliteitssysteem en/of opleiding aan een interne werknemer.

Uw voordelen

 • U krijgt een duidelijk overzicht van de interne werking van uw organisatie.
 • U ontdekt onmiddellijk de verbeterpunten in uw bedrijf rond efficiëntie, kosten en kwaliteit.
 • U hoeft geen tijd en middelen te steken in de administratieve verwerking.
 • En last but not least: deze aanpak blijft betaalbaar voor uw bedrijf.

Projectmanagement met ‘Prince2®’

Projecten doen uw bedrijf groeien. Tenminste, als u ze tot een goed einde brengt. Anders blijven het maar goede voornemens. Projectmanagement vraagt dus om een specifieke aanpak. Een aanpak die Extended in concrete resultaten omzet via ‘PRINCE2’.

Door de toepassing van PRINCE2 zorgen we ervoor dat we uw projecten perfect op tijd en binnen het budget opleveren. En dat met de nodige kwaliteitscontroles en een goedkeuringscyclus.

PRINCE2 staat voor ‘PRojects In a Controlled Environment’. De afkorting zegt het eigenlijk al: met PRINCE2 pakken we projecten gestructureerd aan, zodat die in een gecontroleerde omgeving verlopen. Die structuur maakt het mogelijk om het gebruik van de verschillende middelen beter te controleren en – misschien nog belangrijker – om alle risico’s te beheersen.

Door deze opzet is uw project van begin tot einde te beheersen. Bovendien zijn er regelmatige evaluaties en beslissingsmomenten ingebouwd. Tal van zaken zijn vastgelegd zoals omgaan met afwijkingen en de diverse communicatiekanalen tussen de projectleden, het project en alle belanghebbenden.

Uw voordelen van PRINCE2

 • Een gecontroleerde start, uitvoering en afsluiting.
 • Regelmatige evaluaties volgens plan, waarbij de focus ligt op de zakelijke rechtvaardiging, de risico’s en flexibele beslissingsmomenten.
 • Een gedefinieerde organisatiestructuur voor het delegeren en autoriseren van de communicatie in het project.
 • Automatische bijsturing door het management bij afwijkingen op het plan.
 • De betrokkenheid van het management en belanghebbenden op het juiste moment en over de juiste onderwerpen gedurende het project.
 • Goede communicatiekanalen tussen het project en de rest van de organisatie.

Implementatie van de juiste software

De juiste computersystemen verhogen de efficiëntie van uw bedrijf. Maar hoe weet u of u de juiste software gebruikt? Is uw bedrijf de bestaande systemen niet ontgroeid? En misschien hebt u al geïnvesteerd in een performant systeem, maar gebruiken uw medewerkers het niet optimaal?

Extended zoekt als onafhankelijke partij voor uw organisatie het meest geschikte softwaresysteem. Daarnaast zorgen we voor degelijke opleidingen van uw personeel zodat ze die software ook optimaal gebruiken.

Methode

Voor de zoektocht naar het meest geschikte softwaresysteem, past Extended de methode PRINCE2 toe. En dat via deze stappen:

 • Analyse van de behoeften en vereisten van uw bedrijf
  Via gesprekken met de verantwoordelijken, maar ook met de eindgebruikers, komen we te weten wat de software in uw bedrijf moet kunnen.
 • Testen van het systeem
  Testen is waarschijnlijk het meest onderschatte onderdeel van een software-implementatie. Vaak duurt een implementatie veel langer dan van te voren ingeschat. Door een degelijk testtraject op te zetten, voorkomen we ‘trial and error’ en is de eindgebruiker vanaf dag 1 weg met de werking van de nieuwe oplossing.
 • Implementatiebegeleiding en opleiding
  Ons werk stopt niet bij de oplevering van een technische oplossing. Uiteindelijk zijn we pas succesvol als de eindgebruiker het maximale resultaat haalt uit het gebruik van de software. Training en implementatiebegeleiding zijn dan ook een vast onderdeel van onze projectaanpak.

Nazorg en begeleiding

Vaak is er in het begin wat weerstand voor het gebruik van nieuwe software. Extended helpt u om deze weerstanden te minimaliseren door extra begeleiding.

Ook kunnen er na de opstart aanvragen komen om zaken te veranderen. Deze vangen we op door onze nazorg, waarbij we die aanvragen uitwerken, analyses opstellen voor ontwikkeling en de samenhang van het systeem bewaken.

Opleiding van medewerkers

Het succes van de invoering van een kwaliteitssysteem of een nieuw softwarepakket, hangt af hoe goed uw medewerkers ermee om kunnen gaan. Daarom biedt Extended verschillende opleidingen aan zodat uw investering optimaal rendeert. Zo kunt u bij ons terecht voor:

 • opleidingen in het kader van de kwaliteitssystemen;
 • opleidingen in de logistieke softwarepakketten;
 • opleidingen op maat (Excel, Word, ….).

Bij de opleidingen horen steeds kwaliteitsvolle opleidingsdocumenten en handleidingen met screenshots, zodat de gebruiker de verworven kennis achteraf nog eens kan opfrissen.

Onze sterktes

 • expertise
 • jarenlange ervaring
 • administratie van A tot Z
 • één vaste partner

Thanks!

Your email was successfully sent. Your enquiry will be dealt with as soon as possible.

Required fields not completed correctly.

UA-75176510-1