U de vragen, wij de antwoorden

 

Wat is ISO 9001?

Een ISO-kwaliteitssysteem is eigenlijk een managementsysteem. Het illustreert de manier waarop kwaliteit in uw bedrijf wordt beheerst. ISO-certificering 9001 toont uw afnemers dat u hebt nagedacht over hoe u uw bedrijf wilt leiden en dat u het ook effectief op die manier doet. Uw organisatie volgt de regels van het ISO-kwaliteitssysteem.

Wat is een kwaliteitssysteem?

Dit is een samenhangend geheel van kritieke procesbeschrijvingen met indicatoren, tussentijdse audits en gerealiseerde verbeteringen.

Wat is AEO of Authorized Economic Operator?

De AEO of ‘Geautoriseerde Marktdeelnemer’ is een statuut dat aan iedere marktspeler wordt toegekend, die over een passende staat van dienst beschikt, aan bepaalde criteria inzake controlesystemen en financiële solvabiliteit voldoet en in sommige gevallen, aan opgelegde veiligheidsnormen tegemoetkomt. Een bedrijf met een AEO-certificaat wordt daarom in de hele EU als betrouwbaar beschouwd op het gebied van douanetransacties.

Welke AEO-certificaten zijn er?

Er bestaan drie mogelijke certificaten:

AEO-certificaat douanevereenvoudiging (certificaat D)

Voor marktdeelnemers die voor vereenvoudigingen volgens de douanewetgeving in aanmerking wensen te komen en voldoen aan volgende voorwaarden:

 • een passende staat van dienst op het gebied van de naleving van douanevereisten;
 • een deugdelijke handels- en vervoersadministratie die passende douanecontroles mogelijk maakt;
 • het bewijs van financiële solvabiliteit.

AEO certificaat veiligheid (certificaat S)

Voor marktdeelnemers die in aanmerking willen komen voor faciliteiten bij de douanecontroles over de veiligheid bij de binnenkomst van goederen in het douanegebied van de Gemeenschap of bij het verlaten van goederen uit dit douanegebied. Deze marktdeelnemers moeten voldoen aan volgende voorwaarden:

 • een passende staat van dienst op het gebied van de naleving van douanevereisten;
 • een deugdelijke handels- en vervoersadministratie die passende douanecontroles mogelijk maakt;
 • het bewijs van financiële solvabiliteit;
 • passende veiligheidsnormen, indien nodig.

AEO certificaat douanevereenvoudigingen/veiligheid (certificaat F)

Voor marktdeelnemers die voor de onder het eerste certificaat bedoelde vereenvoudigingen en voor de onder het tweede certificaat bedoelde faciliteiten in aanmerking willen komen. Deze marktdeelnemers moeten voldoen aan volgende voorwaarden:

Welk AEO-certificaat kies ik best?

Elk certificaat heeft zijn specifieke voordelen.

Als houder van een certificaat AEO-douane:

 • krijgt u sneller bepaalde douanevereenvoudigingen zoals domiciliëringsprocedure,
  de vereenvoudigde aangifte, …
 • wordt u aan minder fysieke en andere controles op document onderworpen;
 • krijgt u voorrang wanneer u voor een controle geselecteerd bent;
 • mag u verzoeken om de controle op een bepaalde plaats te laten plaatsvinden. 

Als houder van een certificaat AEO-veiligheid:

wordt u van tevoren ingelicht als de goederen omwille van een veiligheidsrisicoanalyse aan een fysieke controle worden onderworpen moet u minder gegevens verstrekken in de summiere aangiftes; krijgt u minder fysieke en andere controles op document krijgt u voorrang wanneer u voor een controle geselecteerd bent mag u verzoeken om de controle op een bepaalde plaats te laten plaatsvinden. Als houder van een certificaat AEO–douanevereenvoudigingen/veiligheid geniet u van al deze voordelen.

 • een passende staat van dienst op het gebied van de naleving van douanevereisten;
 • een deugdelijke handels- en vervoersadministratie die passende douanecontroles mogelijk maakt;
 • het bewijs van financiële solvabiliteit;
 • passende veiligheidsnormen, indien nodig.
 • krijgt u sneller bepaalde douanevereenvoudigingen zoals domiciliëringsprocedure, de vereenvoudigde aangifte, …
 • wordt u aan minder fysieke en andere controles op document onderworpen; 
 • krijgt u voorrang wanneer u voor een controle geselecteerd bent; 
 • mag u verzoeken om de controle op een bepaalde plaats te laten plaatsvinden. 

All content © 2011 Extended.be
Extend your plans.