Extended

Extend your plans

kwaliteit

milieu

veiligheid

AEO

Extended missie

Extended ondersteunt kleine en middelgrote bedrijven in Vlaanderen bij het verder ontwikkelen van hun organisatie op vlak van kwaliteit, milieu, veiligheid en AEO-aspecten. 

In deze gebieden biedt Extended algemene beleidsondersteuning en begeleidt het organisaties bij de transformatie en de optimalisatie naar de voor hen optimale werking.

Extended visie

Extended staat kort bij de het management én de operationele werking van de klant.

Daardoor werkt Extended met korte beslissingslijnen binnen de organisaties bij het ontwikkelen, het uitwerken en de begeleiding van de plannen van de organisatie en dit binnen haar core-aspecten.

Extended biedt de klant inzichten en oplossingen op maat.

Extended respecteert de snelheid van de klant bij het bereiken van haar doelstellingen en door het gebruik van haar expertise neemt Extended bezorgdheden bij de klant weg.

Gestructureerd en planmatig begeleidt Extended de ontwikkelingen binnen de organisatie.

Om de haar toevertrouwde opdracht uit te voeren werkt Extended samen met experten binnen hun vakgebied. Extended houdt hierbij rekening met de noden en het landschap waarbinnen de klant zich bevindt.

Extended diensten

Extended
ondersteunt op vlak van
kwaliteit, milieu en veiligheid

Begeleiding naar een ISO-managementsystemen op vlak van kwaliteit ISO 9001, milieu ISO 14001 en veiligheid ISO 45001

Uitvoeren van interne – en derde partij audits

Extended
ondersteunt in
milieuadministratie

Optreden als milieucoördinator
(klasse 1 en 2-bedrijven)

Opvolgen van de milieuwetgeving

Opmaken, indienen en begeleiden van Omgevingsvergunningsaanvragen

Vervullen van milieuadministratie
(milieuaangiftes zoals ao. VMM, IMJV …)

Extended
ondersteunt bij
AEO

Begeleiding naar een AEO-vergunning (Authorized Economic Operator)

Opvolgen van douanewetgeving

Extended experts

Ina Van de Staey

Basisopleiding:
Toegepaste Economische Wetenschappen
  • Milieucoördinator type A
  • Lead auditor ISO 9001 en 14001

Koen Van Hoey

Basisopleiding:
Handelsingenieur
in de beleidsinformatica
  • Milieucoördinator type A
  • Lead auditor ISO 9001 en 14001
  • Preventieadviseur Multidisciplinaire basis module (2021)
  • Preventieadviseur ‘niveau 1’: In opleiding